Τι ?
 • Real Estate (Ακίνητα)
 • Restaurant & Bar
 • Shopping (Καταστήματα)
 • Tέχνες & Ψυχαγωγία
 • Αυτοκίνητο
 • Ξενοδοχεία & Διαμονή
 • Ομορφιά & Περιποίηση
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Υγεία & Περίθαλψη
Που?

Επιλογή Συνδρομής

Διαλέξτε το πλάνο που σας ταιριάζει...

Choose a Plan to Claim Your Business
Δωρεάν

Free

Ανά Καταχώρηση

 • icon-cross Διάρκεια : Απεριόριστη
 • icon-cross Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-cross Video
 • icon-cross Business Tagline
 • icon-check Τοποθεσία
 • icon-check Ιστοσελίδα
 • icon-cross Social Links
 • icon-cross FAQ (Συχνές ερωτήσεις)
 • icon-check Εύρος Τιμών
 • icon-cross Tags/Keywords
 • icon-check Ωράριο
 • icon-cross Timekit
 • icon-cross Menu
 • icon-cross Αγγελίες
 • icon-cross Deals-Offers-Discounts
 • icon-cross Hide competitors Ads
 • icon-cross Events
 • icon-cross Bookings
 • icon-check Lead Form
Silver

30€

Ανά Καταχώρηση

 • icon-cross Διάρκεια : 90 ημέρες
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-check Video
 • icon-check Business Tagline
 • icon-check Τοποθεσία
 • icon-check Ιστοσελίδα
 • icon-check Social Links
 • icon-check FAQ (Συχνές ερωτήσεις)
 • icon-check Εύρος Τιμών
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-check Ωράριο
 • icon-check Timekit
 • icon-check Menu
 • icon-check Αγγελίες
 • icon-check Deals-Offers-Discounts
 • icon-check Hide competitors Ads
 • icon-check Events
 • icon-check Bookings
 • icon-check Lead Form
Gold

50€

Ανά Καταχώρηση

 • icon-cross Διάρκεια : 180 ημέρες
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-check Video
 • icon-check Business Tagline
 • icon-check Τοποθεσία
 • icon-check Ιστοσελίδα
 • icon-check Social Links
 • icon-check FAQ (Συχνές ερωτήσεις)
 • icon-check Εύρος Τιμών
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-check Ωράριο
 • icon-check Timekit
 • icon-check Menu
 • icon-check Αγγελίες
 • icon-check Deals-Offers-Discounts
 • icon-check Hide competitors Ads
 • icon-check Events
 • icon-check Bookings
 • icon-check Lead Form
Premium

90€

Ανά Καταχώρηση

 • icon-cross Διάρκεια : 365 ημέρες
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-check Video
 • icon-check Business Tagline
 • icon-check Τοποθεσία
 • icon-check Ιστοσελίδα
 • icon-check Social Links
 • icon-check FAQ (Συχνές ερωτήσεις)
 • icon-check Εύρος Τιμών
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-check Ωράριο
 • icon-check Timekit
 • icon-check Menu
 • icon-check Αγγελίες
 • icon-check Deals-Offers-Discounts
 • icon-check Hide competitors Ads
 • icon-check Events
 • icon-check Bookings
 • icon-check Lead Form